Εκτυπώσεις

Προσφορά Εκτυπώσεων

Μέγεθος A5, 2.500 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr., εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 70€
Μέγεθος A5, 5.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 95€
Μέγεθος A5, 10.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 160€
Μέγεθος A5, 20.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 285€

Μέγεθος A4, 2.500 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 140€
Μέγεθος A4, 5.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 180€
Μέγεθος A4, 10.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 255€
Μέγεθος A4, 20.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 455€

Μέγεθος A3, 2.500 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 175€
Μέγεθος A3, 5.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 265€
Μέγεθος A3, 10.000 τεμάχια, Velvet ή Illustration χαρτί 135gr.,εκτύπωση μιας η δύο όψεων, 475€

Sign Up
close-link
Sign Up
close-link
Sign Up
close-link